Bireysel Potansiyelinizin Kilidini Açmanın En Önemli Adımı

Güncelleme tarihi: 4 Kas 2021

Eminim birçoğunuz zaman zaman durup ‘’daha fazlasını yapabilirim, bunlar yeterli değil’’ diye söyleniyorsunuz kendi kendinize.

Potansiyelinizi henüz açığa çıkartamadığınızı, kendinizi gerçekleştiremediğinizi düşünüyorsunuz.

Ünlü psikolog Carl Rogers, insanın potansiyelini açığa çıkaramamasının kendisini engellenmiş hissettirdiğini söyler. Rogers'a göre böyle hisseden birisi kendisini tehdit altında hissederek huzursuzluk yaşar.

Tanıdık geldi değil mi?

Çok sayıda araştırmaya konu olmuş "kendini gerçekleştirme" unsuru, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin de en üst basamağında yer alır. Kişinin özünde var olan potansiyelini açığa çıkarmasıyla kişisel tatmin ve başarı sağlayacağını vurgular Maslow.

Erich Fromm, "İnsandaki kendi kendini gerçekleştirme ihtiyacı, açıkça insan dinamizminin kökenidir. Varlıklı insan aynı zamanda, "yaşamın insani dışa vurumlarının karmaşıklığına gereksinim duyan ve kendi öz benliğini gerçekleştirmesi için, bir içsel gereklilik, bir ihtiyaç olarak var olan kişidir.” der.

Engin Geçtan ise şöyle bahseder bu kavramdan: "Kendini gerçekleştirme, kendini yaşamayı göze alabilecek yürekliliği gösterebilmeyi ve kısırdöngülerden özgürleşebilmeyi tanımlar."

Örnekler uzar gider. Zaten hepinizin konunun önemi hakkında hemfikir olduğuna eminim.

Ancak birçoğunuzun buna rağmen bir uyuşukluk halinde, teslim olmuş vaziyette yaşadığına, potansiyelini açığa çıkarmak için hiçbir eylemde bulunmadığına da eminim.

Peki nedir potansiyelinizin kilidini açmanın en önemli adımı?

Söylüyorum: Olaylar karşısındaki zihinsel tutumlarınızdır.