Nikola Tesla'dan 4 Büyük Hayat Dersi

Güncelleme tarihi: 4 Kas 2021

Tüm engellere rağmen hayatını kendi seçtiği bir amaca adayan ve sonunda adını tarihe yazdıran Tesla'nın, herkesi harekete geçirecek nitelikte dört sözünü kendi yorumlarımla birlikte paylaşmak istedim bugün.

“Hareket halindeki bir kütle, yönünün değiştirilmesine direnecektir. Aynı şekilde dünya da yeni fikirlere karşı çıkar. Fikrin öneminin ve değerinin kavranması zaman alır.”

Tarih boyunca yeni ve yaratıcı fikirlerin, insanlar tarafından hemen kabul görülmesi pek rastlanan bir durum olmadı..

Bugün gelmiş geçmiş en büyük mucitlerden sayılan Tesla da fikirleri nedeniyle yaşadığı dönemde ''deli'' olarak nitelendirilmiş, alaya alınmış bir adamdı. Evet, bugün kullandığımız birçok teknolojinin temelini atan, bugünümüzü şekillendiren Nikola Tesla'dan bahsediyorum..

Onu dünya çapında mucit yapan ise söylenenlere kulak asmayıp mücadelesini sürdürmüş olmasıydı, tıpkı diğer büyük, iz bırakmış insanlar gibi.

Ancak bizler genelde fikirlerimizden bir sonuç almak için çok aceleci davranıyor, uzun vadeli düşünmüyoruz. Bir de eleştiri veya küçümsemelere maruz kalırsak o fikirden vazgeçmemiz çok kolay oluyor.

Bu yüzden fikirleriniz üzerinde çalışırken kendinize sık sık şunu hatırlatın: İnsanlara, onların daha önce hiç maruz kalmadığı bir fikri kabul ettirmek tarihin hiçbir döneminde kolay olmadı, şimdi de olmayacak. Kolay olsaydı herkes mucit olur, herkes bir iz bırakırdı.

Mücadele hayatınız olsun.

İnancınız ise yakıtınız.


“Pek çok kişi dış dünyanın seyrine o denli kapılmıştır ki, kendi içinde olup bitenlerden tamamen habersizdir.”

Dış dünya üzerinde ne kadar az kontrole sahipsek, kendi içimizdeki dünyada o kadar sınırsız kontrole sahibiz.